Όροι χρήσης

I. Δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα είναι προστατευμένα. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν μπορούν να αναπαράγονται ή να διαθέτονται, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, υπό καμιά μορφή και με κανέναν τρόπο, μέσω ηλεκτρονικών ή μηχανικών μέσων, μέσω φωτοαντιγράφων ή σημειώσεων, χωρίς την προγενέστερη έγγραφη άδεια της Feel Greece. Για να λάβετε πληροφορίες όσον αφορά τη λήψη άδειας για την εκτύπωση και την αναφορά δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επαφής.

Τα ξένα δικαιώματα, σε περίπτωση που υπάρχουν, αναφέρονται ρητά όπως αναφέρονται επίσης και πληροφορίες για τον δημιουργό, την προέλευση και/ή τους όρους χρήσης.

II. Ευθύνες

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διαδίδονται υπό την μορφή στην οποία υπάρχουν, χωρίς εγγύηση. Παρόλο που για την δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας λήφθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας, η εταιρεία … δεν φέρει ευθύνη ενώπιον προσώπων ή εταιρειών σε σχέση με απώλειες ή ζημιές, πραγματικές ή υποθετικές, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από τις εξηγήσεις ή τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς επίσης δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτήν.

III. Visitor records

Η ιστοσελίδα (www.feelgreece.com) χρησιμοποιεί cookies.
Δύο cookies («favset" και "favsets") χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τα Αγαπημένα σας (☆ κουμπιά) συλλογές. Αυτά τα cookies θα διαγράψει αυτόματα τον εαυτό τους όχι αργότερα από 365 ημέρες.
Ένα μπισκότο («bkngdateset") χρησιμοποιείται για να συντηρήσει ημερομηνίες για ορισμένους τομείς αναζήτηση. Αυτό το cookie διαγράφονται αυτόματα μετά από μία ημέρα.
Ένα cookie χρησιμοποιείται για την είσοδο για την ομάδα συνεργατών. Αυτό το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν κλείνει σελίδα. Πρόσβαση στον Πίνακα εταίρους δεν είναι δυνατή χωρίς αυτό το cookie.

III. Cookie policy

Η ιστοσελίδα (www.feelgreece.com) χρησιμοποιεί cookies.
Ένα μπισκότο («bkngdateset") χρησιμοποιείται για να συντηρήσει ημερομηνίες σε ορισμένα πεδία αναζήτησης. Αυτό το cookie διαγράφονται αυτόματα μετά από μία ημέρα.
Ένα cookie χρησιμοποιείται για την είσοδο για το Partner Panel. Αυτό το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν κλείνει σελίδα. Η πρόσβαση στο Partner Panel δεν είναι δυνατή χωρίς αυτό το cookie.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί υπηρεσίες από την Google Inc, για την ανάλυση της κίνησης (Google Analytics) και να φέρουν διαφήμιση (Google Adsense). Google Analytics και Google Adsense χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί αυτά τα cookies παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση.

Μπορείτε να ελέγξετε ή / και να διαγράψετε τα cookies όποτε θέλετε - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα aboutcookies.org.

IV. Τροποποιήσεις

Feel Greece διατηρεί κάθε δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να προβαίνει σε τροποποιήσεις των παρόντων γενικών όρων, όπως εγκαίρως δημοσιεύει αυτές τις τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα μαζί με σχετικό μήνυμα στους Γενικούς Όρους.