Условия за ползване

I. Права

Всички права запазени. Този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани, изцяло или отчасти, под никаква форма и по никакъв начин, по електронен или механичен път, чрез фотокопия или записки, без предварителното писмено разрешение на Feel Greece. За информация относно получаването на разрешение за разпечатки и цитиране, използвайте данните за контакти.

Чужди права, където има такива, са изрично отбелязани и е предоставена информация за автор, произход и/или условията за ползване.

II. Отговорности

Информацията в този сайт се разпространява във вида в който е, без гаранция. Въпреки че при разработката на този сайт са взети всички предпазни мерки, Feel Greece не носи отговорност пред лица или дружества във връзка със загуби или щети, реални или предполагаеми, пряко или косвено причинени от обясненията или информацията, съдържащи се в този сайт, както и продуктите, описани в него.

III. Потребителска информация

Сайтът (www.feelgreece.com) не записва информация за посетителите.
Личните данни (име, имейл, телефонен номер и бележки), въведени във формуляра за заявка за резервация се изпраща на съответния хотел / вила / бизнес. Тази информация се записва в регистъра на уведомление за съответния хотел / вила / бизнес. Събраната информация не се споделя с никого.

III. Политика за бисквитките

Сайтът (www.feelgreece.com) използва бисквитки.
Една бисквитка ("bkngdateset") се използва за запазване на дати в някои полета за търсене. Тази бисквитка автоматично се изтрива след един ден.
Една бисквитка се използва за вход за Partner панел. Тази бисквитка автоматично се изтрива, когато страницата се затваря. Достъпът до Partner Panel не е възможен без тази бисквитка.

Сайтът използва услуги от Google Inc. за отчитане на трафик (Google Analytics) и за показване на реклами (Google Adsense), които запазват свои собствени бисквитки. Повече информация за това как Google използва тези бисквитките може да намерите на адрес.

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.

IV. Промени

Feel Greece си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.