Νομός Θεσσαλονίκης

περιοχή με μεγάλη παραθαλάσσια έκταση

The White tower and the promenade seen form the air

Νομός Θεσσαλονίκης

Ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι μέρος της διοιΗ περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτείνεται από τον Θερμαϊκό κόλπο έως τον Στρυμονικό κόλπο και πρωτεύουσά του είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

εμφαση: περιοχή με μεγάλη παραθαλάσσια έκταση, περιοχή σε Βόρεια Ελλάδα, Ελλάδα

Νομός Θεσσαλονίκης γκαλερί με φωτογραφίεςx