Προορισμοί σε Λευκάδα

Αφτέλι
Αφτέλι
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Αγιοφύλι
Αγιοφύλι
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Άγιος Ιωάννης
Άγιος Ιωάννης
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Ο Άγιος Νικήτας
Ο Άγιος Νικήτας
χωριό και παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Άγιος Πέτρος
Άγιος Πέτρος
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Αλέξανδρος
Αλέξανδρος
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Αμμόγλωσσα
Αμμόγλωσσα
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Αμμούσα
Αμμούσα
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Απόλπαινα
Απόλπαινα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Ασπρογερακάτα
Ασπρογερακάτα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Αθάνι
Αθάνι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Αβάλι
Αβάλι
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Χορτάτα
Χορτάτα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Δεσίμι
Δεσίμι
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Δρυμώνας
Δρυμώνας
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Εγκρεμνοί
Εγκρεμνοί
παραλία και φυσικο σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Ευγηρος
Ευγηρος
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Εξάνθεια
Εξάνθεια
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Φτερνό
Φτερνό
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Γένι
Γένι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Γιαλός
Γιαλός
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Γύρα
Γύρα
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Καλαμίτσι
Καλαμίτσι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Καρυά
Καρυά
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Καστρί
Καστρί
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Κάστρο
Κάστρο
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Κάθισμα
Κάθισμα
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Κατωχώρι
Κατωχώρι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Κατούνα
Κατούνα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Καβαλικευτά
Καβαλικευτά
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Λαζαράτα
Λαζαράτα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Πόλη της Λευκάδας
Πόλη της Λευκάδας
χωριό και λιμάνι σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Λυγιά
Λυγιά
χωριό και παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Μαραντοχώρι
Μαραντοχώρι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Μεγάλη Πέτρα
Μεγάλη Πέτρα
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Μικρός Γιαλός
Μικρός Γιαλός
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Μήλος
Μήλος
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Νικιάνα
Νικιάνα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Νυδρί
Νυδρί
χωριό, παραλία και λιμάνι σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Πευκούλια
Πευκούλια
παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Περιγιάλι
Περιγιάλι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Πόντι
Πόντι
χωριό και παραλία σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Πόρος
Πόρος
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Πόρτο Κατσίκι
Πόρτο Κατσίκι
παραλία και φυσικο σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Σύβοτα
Σύβοτα
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Συβρος
Συβρος
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Σπανοχώρι
Σπανοχώρι
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Βασιλική
Βασιλική
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Βαυκερή
Βαυκερή
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα
Βλυχό
Βλυχό
χωριό σε Λευκάδα, Τα Επτάνησα

1 / 1