Νομός Καρδίτσας

γεωργικά εδάφη και τεχνητή λίμνη

Lake Plastiras next to the village

Νομός Καρδίτσας

Η Καρδίτσα είναι μια από τις διοικητικές περιφέρειες στη Θεσσαλία. Συνορεύει με τις περιοχές των Τρικάλων και Λάρισας. Είναι μακριά από τη θάλασσα και η περιοχή είναι κυρίως γεωργική. Η περιοχή περιλαμβάνει τμήμα της Πίνδου και την τεχνητή λίμνη Πλαστήρα. Πρωτεύουσά της είναι η ομώνυμη πόλη της Καρδίτσας.

εμφαση: γεωργικά εδάφη και τεχνητή λίμνη, περιοχή σε Θεσσαλία, Ελλάδα

Νομός Καρδίτσας γκαλερί με φωτογραφίεςx