Η Kefalonian Lines είναι εταιρεία πορθμείων που εξυπηρετεί δρομολόγια από και προς Ζάκυνθος (Πόλη της Ζάκυνθος), Ιθάκη (Pisaitos), Κεφαλονιά (Πόρος), Κεφαλονιά (Σάμη), Κυλλήνη και Πάτρας.

Διαδρομές

Ζάκυνθος (Πόλη της Ζάκυνθος) - Κυλλήνη
Κυλλήνη - Ζάκυνθος (Πόλη της Ζάκυνθος)
Ιθάκη (Pisaitos) - Πάτρας
Κεφαλονιά (Σάμη) - Ιθάκη (Pisaitos)
Κυλλήνη - Ιθάκη (Pisaitos)
Πάτρας - Ιθάκη (Pisaitos)
Ιθάκη (Pisaitos) - Κεφαλονιά (Σάμη)
Ιθάκη (Pisaitos) - Κυλλήνη
Κυλλήνη - Κεφαλονιά (Πόρος)
Κεφαλονιά (Πόρος) - Κυλλήνη
Κεφαλονιά (Σάμη) - Πάτρας
Πάτρας - Κεφαλονιά (Σάμη)
Τα δρομολόγια σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για αναφορά. Για ειδήσεις και ενημερώσεις ελέγχετε πάντα τις ιστοσελίδες των εταιρειών πορθμείων. Αν θέλετε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε εταιρείες ή διαδρομές, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.