Ήπειρος

ία από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες

Autumn colors

Ήπειρος

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μία από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδα, που βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου και τα νησιά του Ιονίου στα δυτικά και την Αλβανία στα βόρεια. Είναι χωρισμένη σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες: Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Οι περιφερειακές μονάδες της Πρέβεζας και Θεσπρωτίας περιλαμβάνουν το δυτικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει μια έξοδο προς το Ιόνιο και την παραλιακή γραμμή του πάνω από εκατό χιλιόμετρα.

εμφαση: ία από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες, περιοχή σε Ελλάδα

Ήπειρος γκαλερί με φωτογραφίεςx