Διαφήμιση στο δίκτυο της ιστοσελίδας Feel Greece


Feel Greece είναι η ιστοσελίδα για την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά.
Κατά την 1 Ιουνίου 2018, η ιστοσελίδα www.feelgreece.com περιλάμβανε:
- Πάνω από 23 000 σημεία φιλοξενίας (ξενοδοχεία, εξοχικά, κάμπινγκ κ.λ.π.)
- 1486 τοποθεσίες (περιοχές, πόλεις, χωριά κ.λ.π.)
- 336 παραλίες, 113 αξιοθέατα, 23 εστιατόρια και μπαρΠακέτα

Buy a "Mini Site package" until 30 June 2017 and get 20% off from the regular price.

Free plan€0

 • All information on 1 page description, photos, contacts, links, etc.
 •  
 • Content in 3 languages Greek, English and Bulgarian
 •  
 • Contact details address, telephone, fax, map location
  e-mail contact form
 •  
 • Photo gallery with up to 10 photos
 •  
 • Personal administrative panel manage features and last 5 booking requests history
 •  
 • Link to your website, social profiles and Booking.com page
 •  

Standard plan€180 one-time fee

 • All information on 1 page description, photos, contacts, links, etc.
 •  
 • Content in 3 languages Greek, English and Bulgarian
 •  
 • Contact details address, telephone, fax, map location
  e-mail contact form
 •  
 • Photo gallery with up to 30 photos
 •  
 • Price table and special offers
 •  
 • Personal administrative panel manage prices, promotions, features and booking requests history
 •  
 • Link to your website, social profiles and Booking.com page
 •  
 • Priority listing in Feel Greece Top positions in hotel lists
 •  

Mini Site€360 one-time fee

 • Mini website with 5 pages and design from template Home, About, Gallery, Prices and Contact pages
 •  
 • Content in 3 languages Greek, English, Bulgarian
 •  
 • Contact details address, telephone, fax, map location
  e-mail contact form
 •  
 • Photo gallery with up to 50 photos
 •  
 • Price table and special offers
 •  
 • Personal administrative panel manage prices, promotions, features and booking requests history
 •  
 • Link to your website, social profiles and Booking.com page
 •  
 • Priority listing in Feel Greece Top positions in hotel lists
 • Standard Package Advertisement included Join the guide for Greece and the Greek islands
Want a bigger one? Check the Mini Site packages
Initial one-time fee is charged for the listing of any hotel/villa/bar/restaurant. No other fees are charged afterwаrds and the business will remain on the Feel Greece platform as long as you want.
Access to the Feel Greece Admninistrative Panel is free of charge. From the Panel you can change contact details, prices, offers and more.

* If the profile has to be rebuild - overall change of photos and/or most of the text, it will cost 50% of the relevant up-to-date package price.
* The initial fee covers the cost for translation to English and Bulgarian. Greek and other languages are machine translated, provided by you or extra charged.

* All hotels, villas, restaurants, etc. listed in Feel Greece prior 01 August 2012 are not subject to initial fee. If you are owner of such we will provide you with username and password for the panel upon request.


Τα ψιλά γράμματα (όροι και προθεσμίες):


- Η Feel Greece διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί, να αλλάζει ή συμπληρώνει οποιουσδήποτε από τους προαναφερόμενους όρους, όπως όλες οι τροποποιήσεις θα δημοσιευθούν σε αυτή την σελίδα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ασάφεια στη μετάφραση αυτής της σελίδας στην Βουλγαρική και στην Ελληνική γλώσσα, θα υπερισχύει η πρωτότυπη έκδοση στην Αγγλική γλώσσα.