Триовасалос

View of the village from highground around the windmills

Триовасалос

Двете съседни села Триовасалос и Пера Триовасало са сляти и заедно формират най-голямото селище на острова. Триовасалос се намира във вътрешната част на Милос, до Плака и Трипити, като всичките те заедно се наричат "горните села" от местните, защото са разположени високо над морското равнище.

акценти: най-голямото селище на острова, село в Милос, Цикладски острови, Гърция
Снимки от Триовасалос
View of the village from highground around the windmillsView of the Triovasalos (upper) and Pera Triovasalos (lower) villages from Plaka castroA roadside church near the stadium

Триовасалос фото галерия

x